KLANTENSERVICE

« Terug naar het overzicht

SERVICE PAKKETTEN

Uiteraard heeft uw aankoop recht op gratis reparaties tijdens de normale garantieperiode die binnen de garantie vallen. De normale garantieperiode is meestal beperkt tot maximaal 2 jaar en ondanks het feit, dat de geleverde apparatuur voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen is pech - welke helaas in de regel pas na de fabrieksgarantieperiode aan het licht komt en tot onverwacht hoge kosten kan leiden, nu eenmaal niet altijd te voorkomen.

Extra zekerheid kan natuurlijk geen kwaad. Zeker niet wanneer het om een gloednieuw product gaat. U kunt daarom bij 123Apparatuur kiezen om de garantie van uw product voor een langere periode te verlengen door een extra service pakket af te sluiten. Dit houdt in dat de garantie periode wordt verlengd tot en met 5 jaar.

Deze extra garantie betekent van het 3e tot en met het 5e jaar :
 • géén arbeidsloon
 • géén eigen risico
 • géén voorrijkosten

Bij defecten komt de (erkende fabrieks)monteur bij u thuis om het defect te verhelpen. Kortom: 5 jaar zorgeloos gebruiksplezier.

Tarieven
De tarieven van de service pakketten zijn afhankelijk van het door u gekozen product.
 
  Service pakket 1 Service pakket 2 Service pakket 3 Service pakket 4
Producten Vrieskasten
Vrieskisten
Ovens
Magnetrons
Afzuigkappen
Gaskookplaten
Warmhoudlades
Combi-stoomovens
Stoomovens
Vaatwassers
Wijnkoelkasten
Koelkasten
Koel/vries combinaties
Wasautomaten
Wasdrogers
Kokend water systemen
Gefilterd water systemen
Combi-magnetrons
Gasfornuizen
Inductie kookplaten
Keramische kookplaten
Elektrische kookplaten
Kookplaten met afzuiging
Inductie fornuizen
keramische fornuizen
Elektrische fornuizen
SBS koelkasten
Tarief € 65,- € 75,- € 100,- € 150,-


Wat te doen bij een defect?
Heeft u een service pakket en heeft u een schade of defect? Dan dient u dit altijd bij 123Apparatuur te melden. Vervolgens melden wij de klacht bij het desbetreffende merk, waarna er met u een afspraak wordt gemaakt. U rekent zelf de reparatie af met de betreffende monteur indien het niet binnen de normale fabrieksgarantie valt. U stuurt de rekening op naar 123Apparatuur. Na controle en akkoord wordt het bedrag binnen 5 werkdagen naar uw rekening overgemaakt.

De door ons aangeboden garanties doen niets af aan de wettelijke garantie waar de consument recht op heeft. Wettelijke garantie wilt zeggen dat een product datgene moet doen wat u er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Garantiemelding maken

Voorwaarden service pakketten
 • De garantie op onze producten is standaard 24 maanden;
 • Indien u het service pakket afsluit wordt de garantieperiode verlengd tot totaal 60 maanden;
 • De ingangsdatum van dit servicecontract is de afleverdatum die vermeld staat op de factuur;
 • Om in aanmerking te komen voor dit service pakket dient u bij aankoop van een product het service pakket aan te klikken;
 • Na aflevering van het product wordt u automatisch geregistreerd in onze administratie;
 • Het service pakket geeft bij storing in het 3e, 4e en 5e jaar recht op vergoeding van arbeidsloon, onderdelen en voorrijkosten;
 • De reparatie dient te geschieden door de servicedienst van 123Apparatuur (meestal de fabrieksmonteur);
 • De garantieplicht komt te vervallen, indien door derden aan de apparaten wordt gewerkt; -en ten gevolge daarvan, of door inbouw van vreemd fabricaat iets werd veranderd;
 • De bij de, onder het servicecontract vallende, reparatie vervangen onderdelen worden eigendom van 123apparatuur;


Bijzondere bepalingen
Buiten het servicecontract vallen defecten aan c.q. verlies en beschadiging van het apparaat ten gevolge van:
 • Het niet handelen volgens de bepalingen van de gebruiksaanwijzing;
 • Oneigenlijk gebruik van het product;
 • Opzet of grove schuld van de gebruik(st)er;
 • Beroeps of bedrijfsmatig gebruik van voor huishoudelijk gebruik vervaardigde apparatuur;
 • Reparatie of poging daartoe door anderen dan de door 123Apparatuur aangewezen servicemonteur;
 • Beschadigingen door de gebruik(st)er of derden;
 • Storingen als gevolg van installatiefouten, apparaat dient dus te worden gemonteerd volgens de montage voorschriften;
 • Storingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van het apparaat vallen;


Verder zijn van gratis reparatie en/of vervanging uitgesloten;
 • Glasbreuk, gloeilampen en of accessoires;
 • Defecten aan, verlies en beschadiging van de apparaten als gevolg van gebeurtenissen die gewoonlijk verzekerd zijn onder een goede inboedelverzekering;
 • Krassen, schrammen en deuken.


In geval van storing kan 123Apparatuur, indien de kosten van de uit te voeren reparatie meer dan 70% bedragen van de op het moment van storing geldende aankoopwaarde van het apparaat, of een daarmee vergelijkbaar type, in plaats van reparatie een gelijkwaardig apparaat ter beschikking stellen, indien dit naar het oordeel van 123apparatuur wenselijk is. De geldigheidsduur van het servicecontract ondergaat hierdoor geen wijziging.

Gevolgschade
Schade aan andere zaken en/of personen direct of indirect verbinding houdend met c.q. voortvloeiend uit de opgetreden storing aan het apparaat vallen buiten deze garantie.

Beroep op servicedienst
Indien bij aanmelding van de storing de omschrijving van de aard van de storing niet leidt tot een vaststelling van deze storing door de servicemonteur, en bovendien een verdere inspectie van het apparaat ook geen vaststelling van een mogelijk andere storing oplevert, zullen voorrijkosten en arbeidsloon in rekening worden gebracht overeenkomstig de op dat moment geldende tarieven.

Overgang service pakket
De bepalingen van het service pakket alsmede de oorspronkelijke geldigheidsduur blijven onverminderd van kracht indien bij verhuizing de apparaten op het geregistreerde adres achterblijven.

CONTACT

Wij nemen graag de tijd om uw wensen te bespreken en te laten zien wat allemaal mogelijk is op het gebied van keukeninbouwapparatuur. Daarom werken wij in onze winkel alleen op afspraak. Een afspraak maakt u heel eenvoudig via het online formulier of door te bellen op 0318 - 456 000.

(Bel)afspraak maken

Contactmogelijkheden

Bel 0318 - 456 000
Maandag t/m vrijdag: 8:30 - 17:30
Stuur een e-mail
Wij reageren binnen 48 uur (uitgezonderd op zon- en feestdagen)